งาน Tech Trend Thailand 2014 วันนี้นอกจากการพูดคุยถึงแนวทางตลาดที่ผ่านมาและที่ก ำลังจะเป็นไปในอนาคตแล้ว ยังมีข่าวออกมาว่าบริการรับจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถ ือทั้งสามค่ายใหญ่ (ไม่ระบุชื่อบนเวที แต่น่าจะหมายถึง AIS mPay, dtac PaysBuy, และ Truemoney) กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ระบบรับจ่ายเงินสามารถโอ นเงินข้ามบริการกันได้ โดยคุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท จาก mPay ได้พูดประเด็นนี้ขณะกำลังพูดคุยกัน โดยบนเวทียังมี คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี จาก PaysBuy ร่วมเวที
ยังไม่มีกำหนดแน่ชัดว่าบริการนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่ โดยทั้งสามค่ายกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
ตัวเลขการใช้บริการการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือท ี่ไม่ใช่ธนาคารออนไลน์ เช่นนี้ ทางฝั่ง AIS mPay ที่เปิดบริการมานานมีผู้ใช้ลงทะเบียนแล้วกว่าล้านคน มีผู้ใช้ในมีการใช้งานในแต่ละเดือนกว่าสามแสนคน ขณะที่ dtac PaysBuy ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมีผู้ใช้แล้วหลายหมื่นคน
ทั้งสองค่ายยังระบุว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งคือมาตรฐานกา รเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การเชื่อมต่อกับธนาคารและบัตรเครดิต ในอนาคตคงมีความร่วมมือกันเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าใช้จ่ ายในส่วนนี้ลดลง อีกส่วนหนึ่งคือปัญหาข้อกฎหมายที่มีข้อบังคับ ทำให้ไม่สามารถออกแบบแนวทางการใช้งานให้สะดวกตามที่ห วังไว้ได้
ที่มา - งาน Tech Trend Thailand 2014
Mobile Payment, Thailand
อ่านต่อ...