ทีมสารคดี Panorama ของสถานีโทรทัศน์ BBC ส่งคนแฝงตัวเข้าไปสมัครงานโรงงานผลิต iPhone 6 ของบริษัท Pegatron แถบเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และพบว่าสภาพการทำงานของคนงานแย่มาก ผิดจากที่แอปเปิลเคยสัญญาไว้อย่างสิ้นเชิงในแทบทุกเร ื่อง

  • คนงานทำงานกะละ 12 ชั่วโมง และมักต้องแอบหลับในช่วงทำงานเพราะพักผ่อนไม่พอ (BBC มีคลิปวิดีโอแอบถ่ายเป็นหลักฐานยืนยัน ดูได้ท้ายข่าว)
  • สายสืบของ BBC ถูกบังคับให้ทำงานติดต่อกัน 18 วันโดยไม่มีวันหยุด แม้ยื่นขอหยุดพักแล้วก็ตาม
  • สายสืบอีกคนหนึ่งต้องทำงานนานถึง 16 ชั่วโมงติดต่อกัน และบอกว่านอนไม่หลับเพราะความเครียดจากการทำงาน
  • ตามกฎของโรงงาน การทำงานล่วงเวลาถือเป็นความสมัครใจ แต่เอาเข้าจริงแล้ว สายสืบของ BBC ไม่มีสิทธิเลือกไม่ทำงานล่วงเวลา และถูกบังคับให้เข้าร่วมประชุมก่อน-หลังการทำงาน ซึ่งไม่จ่ายค่าล่วงเวลา
  • หอพักหนึ่งห้องเล็กๆ ต้องแชร์กัน 12 คน

Pegatron บอกว่าจะสอบสวนปัญหาเหล่านี้ และยืนยันว่าบริษัทมีมาตรฐานด้านการดูแลคนงานเป็นอย่ างดี ส่วนแอปเปิลก็ยืนยันว่ามีมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพชีว ิตคนงานดีกว่าบริษัทอื่นๆ
นอกจากนี้ BBC ยังตามสืบประเด็นเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ที่แอปเปิลระบุว่าใช้แร่ธาตุที่ไม่มีความขัดแย้งในการขุ ด (ethical sourcing of minerals) โดย BBC ส่งคนไปสำรวจถึงเกาะ Bangka ในประเทศอินโดนีเซีย แล้วพบว่ามีปัญหาหลายอย่างผิดจากที่แอปเปิลสัญญาไว้

  • พบการใช้แรงงานเด็กอายุ 12 ปีขุดแร่ด้วยมือเปล่า ในสภาพการทำงานที่อาจเป็นอันตรายได้ เช่น อยู่ริมหน้าผา
  • กลุ่มผู้ดูแลการขุดแร่ระบุว่าขายแร่ให้กับโรงหลอมแร่ (smelter) ที่อยู่ในรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบให้แอปเปิล

แอปเปิลชี้แจงเรื่องนี้ว่าผู้ขุดแร่เหล่านี้ขายวัตถุ ดิบผ่านคนกลาง ทำให้ตรวจสอบได้ยาก และแอปเปิลพยายามจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ แทนการเลิกซื้อแร่จากอินโดนีเซียแล้วไม่สนใจปัญหาในพ ื้นที่อีกต่อไป
ที่มา - BBC

Pegatron, Apple, BBC, iPhone 6, Labour,
อ่านต่อ...