ไมโครซอฟท์จดสิทธิบัตร Multi-touch-movement gestures for tablet computing devices ที่กล่าวถึงแท็บเล็ตที่สามารถรับรู้การสั่งการลักษณะ multi-touch-movement (MTM) กล่าวคือการสัมผัสหน้าจอร่วมกับการเคลื่อนไหวของแท็บ เล็ต (อาทิ สองมือจับที่ขอบแท็บเล็ตโดยนิ้วโป้งทั้งสองมือแตะกับ ขอบหน้าจอ จากนั้นพลิกเครื่องให้คว่ำลง) และแท็บเล็ตจะสามารถตอบสนองต่ออินพุทข้างต้นได้ อาทิ เปิดหน้าแสดงผลข้อมูล เปลี่ยนการเลือกทูลบาร์ ซูมหรือเลื่อนการแสดงผล เป็นต้น
สิทธิบัตรนี้ยังครอบคลุมการทำงานบนอุปกรณ์ประเภทอื่น นอกเหนือจากแท็บเล็ตด้วย รายละเอียดทั้งหมดดูได้ที่มาของข่าวครับ
ที่มา: USPTO ผ่าน Microsoft-News

Microsoft, Patent
อ่านต่อ...