ประกาศผลอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานปร ะกาศรางวัลอุปกรณ์พกพายอดเยี่ยมประจำปี 2014 ที่ปีนี้มีรางวัลเพิ่มมารวมทั้งสิ้นมากถึง 9 รางวัลตามประเภทต่างๆ ของอุปกรณ์ที่วางขายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

อ่านต่อ...