LINE ประกาศว่าซีโอโอ Takeshi Idezawa จะขึ้นมาเป็นซีอีโอคนใหม่ของบริษัท แทนที่ Akira Morikawa ซีอีโอคนปัจจุบันในเดือนมีนาคมนี้ โดย Morikawa ได้ขอลาออกจาก Naver หลังทำงานที่บริษัทนี้มา 11 ปี เพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่
ทั้งนี้ LINE ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างผู้บริหารไม่ได้เกิดจากมีป ัญหาใดๆ แต่เป็นการวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้ว
LINE ยังเปิดเผยตัวเลขผู้ใช้งานลงทะเบียนแล้ว 560 ล้านคน และมีผู้ใช้งานเป็นประจำ 170 ล้านคน ส่วนแผนการจดทะเบียนบริษัทเข้าตลาดหุ้นนั้นยังไม่มีก ำหนด เนื่องจากต้องการโฟกัสการเติบโตของผู้ใช้งานและสามาร ถสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนก่อน
ที่มา: WSJ
LINE
อ่านต่อ...