บจก. Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) ของเกาหลีใต้ออกมาประกาศว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบร ิษัทถูกแฮ็ก และแฮ็กเกอร์ได้ขโมย "ข้อมูลส่วนที่ไม่สำคัญ" (non-critical) ไปได้ อย่างไรก็ตามสิ่งปลูกสร้างทางนิวเคลียร์ อย่างเตาปฏิกรณ์ทั้ง 23 เตา ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
กระทรวงพลังงานของเกาหลีใต้ได้แถลงว่า กระทรวงมีความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะสามารถสกัดกั้นการแ ทรกซึมใดๆ จากผู้ก่อการที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์ ได้
ทั้งนี้ เมื่ออาทิตย์ก่อนหน้า พิมพ์เขียวและคู่มือของชิ้นส่วนของโรงงานไฟฟ้าของ KHNP ได้ถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย พร้อมคำขู่ที่ว่า หากเตาปฏิกรณ์ 3 ไม่ถูกปิดก่อนวันคริสต์มาส ประชาชนควรออกห่างจากเตาเหล่านั้น
ข้อมูลภายในที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางทวิตเตอร์ประกอบไปด้ วย ข้อมูลเกี่ยวกับระบบแอร์และทำความเย็นของโรงไฟฟ้า รายงานการสัมผัสรังสี ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานกว่า 10,000 คน พิมพ์เขียวและคู่มือของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟ ฟ้าที่เมือง Gori และ Wolsong
รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังสอบสวนหาตัวผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้ยังไม่มีการกล่าวโทษใดๆ เกิดขึ้น
ที่มา - Reuters, BBC, Yonhap
Hacking, Nuclear, South Korea
อ่านต่อ...