วันนี้ AIS, DTAC และ TrueMove H สามผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประเทศไทย แถลงข่าวร่วมกันเพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการจัดการปร ะมูลคลื่นความถี่ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยี 4G ได้ ภายในปี 2558
ข้อเสนอหลักของสามผู้ให้บริการที่เห็นตรงกัน มีดังต่อไปนี้
- การประมูลคลื่นความถี่ เป็นทางออกในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีความต้องการเ ร่งด่วน
- การประมูลคลื่นความถี่ ควรนำมาทั้งคลื่น 900 MHz และ 1800 MHz ที่เหลืออยู่ และคลื่นความถี่ 1800 MHz จำนวน 25 MHz ที่ทาง DTAC แสดงความจำนงในการคืนเพื่อนำไปประมูลร่วมกัน
- บริการ 4G ควรรวมไปถึงคลื่นในย่านความถี่ต่ำ (850 MHz และ 900 MHz) เพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดจากความถี่ที่ว่าง
- ช่วงคลื่นที่ควรประมูล ควรเป็นช่วง 2x5 MHz หรือ 2x10 MHz เพราะในเชิงเทคนิค เป็นช่วงคลื่นที่มีความเหมาะสม
ทั้งนี้ ทั้งสามผู้ให้บริการระบุว่า การประมูล 4G เป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศในหลายมิติ รวมถึงเป็นการสร้างโครงข่ายพื้นฐานทางโทรคมนาคมของปร ะเทศ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ที่มา - งานแถลงข่าวร่วมระหว่างผู้ให้บริการเครือข่าย
Mobile, Operator, Telecom, Thailand
อ่านต่อ...