นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารัฐเตรียมเอาผิดการส่งต่อข้อความ ประเภทหมิ่นประมาท และหมิ่นสถาบันฯ บนแอพพลิเคชัน LINE โดยรัฐสามารถ "สอดส่อง" การสนทนาของผู้ใช้ได้
ที่ผ่านมา LINE เคยมีประเด็นความเสี่ยงในการถูกดักฟัง และการให้ข้อมูลแก่รัฐซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียง โดยภายหลัง LINE ได้แก้ช่องโหว่ และออกมาแถลงปฎิเสธการติดต่อกับตำรวจไทย (ข่าวเก่า 1,2,3,4)
อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย หากรัฐสามารถเข้าถึงหรือดักจับข้อมูลการสนทนาของเราไ ด้จริง แนะนำให้หยุดใช้ทันที จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม และเปลี่ยนไปใช้แอพพลิเคชันอื่นที่ปลอดภัยกว่าเช่น iMessage หรือ Telegram แทน โดยเฉพาะการสื่อสารข้อความที่ต้องการความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว
ที่มา - Voice TV
LINE, MICT, Thailand
อ่านต่อ...