คำถามว่าสติกเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จนตอนนี้ยังไม่มีเอกสารยืนยันเพราะเอกสารที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นราคากลางเท่านั้น แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อวันพฤหัสที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีให้สัมภาษณ์กับช่องไบร์ททีวี ระบุว่า ค่าใช้จ่ายจริงของสติกเกอร์ LINE อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท และการออกแบบได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วันนี้ทางสำนักข่าวอิศรารายงานถึงกระบวนการ "ว่าจ้างวิธีพิเศษ" โดยทาง บริษัท ไลน์คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเสนอราคาและข้อเสนอทางเทคนิค แต่ระบุว่าไม่สะดวกเข้ารับงานด้วยตัวเองเพราะต้องทำส ัญญาภาษาไทยและต้องรอการอนุมัติจากทางเกาหลี จึงเสนอให้เอเจนซี่ในไทย บริษัท ยีราฟ เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้รับงานแทน ทางกรรรมการจัดจ้างได้ค้นหาบริษัทที่รับทำสติกเกอร์ LINE อีกแปดบริษัท และมีบริษัทเสนอราคาเพียงบริษัทเดียวคือ บริษัท ไทยทีวีพูล เสนอราคา 7,117,000 บาท โดยตอนนี้ยังไม่ได้ลงนามอย่างเป็นทางการเพราะอยู่ระห ว่างชี้แจงกับทางสตง.
สติกเกอร์ LINE ชุดนี้ออกแบบโดยคุณ Gpen Comicbook โดยระบุว่าค่าใช้จ่ายเป็นการจ่ายทางไลน์เกือบเจ็ดล้านและจ้างทำอมิเมชั่นในอีกส่ว น
ที่มา - สำนักข่าวอิศรา
Post by My Comicbook.

LINE, Thailand, MICT
อ่านต่อ...