The New York Times รายงานว่าก่อนหน้าที่ Sony Pictures จะประกาศฉาย The Interview ในวันคริสมาสต์ ทาง Sony ได้ติดต่อสอบถามไปยังทางแอปเปิลถึงความสนใจในการเอาภ าพยนตร์เรื่องดังกล่าวขึ้น iTunes ซึ่งในเบื้องต้นแอปเปิลได้ปฏิเสธไป
ทั้งนี้ Sony ได้ติดต่อสอบถามไปยังแอปเปิลผ่านทางทำเนียบขาว โดยทางแอปเปิลได้ปฏิเสธหลังการประกาศไม่ฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ในโรงภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ของ Sony ไม่นาน
ที่มา - MacRumors
Apple, iTunes, Movie, Sony Pictures
อ่านต่อ...