ช่วงนี้ดูเหมือนสิงคโปร์จะใส่ใจเรื่องการคมนาคมเป็นพ ิเศษ เมื่อช่วงต้นเดือนเพิ่งเริ่มใช้แอพสำหรับเรียกแท็กซี่ไปหมาดๆ ล่าสุดออกมาประกาศแล้วว่าจะทดสอบแท็กซี่ไร้คนขับภายใ นปี 2015 นี้แล้ว
บริการแท็กซี่ไร้คนขับของสิงคโปร์ตามที่ประกาศมานี้ ไม่ได้ทำมาเพื่อทดแทนแท็กซี่แบบเดิม แต่จะเน้นไปที่การรับส่งระยะสั้น เช่นการส่งผู้โดยสารไปยังสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ตัวรถที่คาดการณ์ไว้น่าจะมาในทรงคล้ายรถกอล์ฟที่ไม่เ น้นความรวดเร็วในการขับเคลื่อนเหมือนรถทั่วไป
ถ้าหากแผนนี้สำเร็จไปด้วยดี ขั้นต่อไปคือการนำไปใช้ในใจกลางเมืองเพื่อลดปัญหาจรา จรจากความหนาแน่นของประชากรในสิงคโปร์ (19,725 คนต่อตารางไมล์) ซึ่งคงต้องพัฒนาระบบแผนที่ให้ละเอียดได้มากกว่านี้อี กครับ
ที่มา - MIT Technology Review
Automobile, Singapore
อ่านต่อ...