Uber ประสบปัญหาด้านกฎหมายอีกระลอก คราวนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนและไต้หวัน โดย Reuter รายงานว่า ในประเทศจีน Uber ได้เปิดบริการในเมืองฉงชิ่ง และมีปัญหาในลักษณะเดียวกับ UberX ในไทย คือรถยนต์ที่ให้บริการไม่ได้มีป้ายทะเบียนเป็นรถยนต์ สาธารณะ (commercial license plate) โดยทางการเมืองฉงชิ่งกล่าวว่าจะปรับคนขับรถของ Uber ตั้งแต่ 3,000 หยวนถึง 100,000 หยวน แต่ไม่ได้พูดถึงมาตรการต่อ Uber โดยตรง
ขณะที่ในไต้หวัน เป็นประเด็นด้านกฎหมายของบริษัท Uber โดยตรง เพราะ Uber ได้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทให้บริการด้านข้อมูล (provide information service) แทนที่จะเป็นบริษัทด้านขนส่ง โดยกระทรวงคมนาคมไต้หวันกำลังรวบรวมข้อมูล ว่าตนมีอำนาจในการสั่งบล็อคการเข้าถึงเว็บไซต์และแอพ พลิเคชันของ Uber หรือไม่
ทั้งนี้ Uber ไต้ชี้แจงกลับมายัง Reuter ถึงประเด็นในเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีนว่ากำลังพูดคุยและหาทางออกกับรัฐบาลของเมือ งฉงชิ่งอยู่ในขณะนี้ แต่ปฏิเสธที่จะพูดถึงกรณีในประเทศไต้หวันครับ
ที่มา - Reuter
Uber, China, Taiwan, Transportation
อ่านต่อ...