ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า s-blade โพสต์ข้อความพร้อมภาพประกอบเล่าเหตุการณ์ว่าสมาร์ทโฟน LG G3 ที่น้องสาวของเขาใช้อยู่เกิดระเบิดขึ้นขณะที่เสียบสา ยเพื่อชาร์จไฟ ไม่เพียงแต่ตัวสมาร์ทโฟนเองที่เสียหาย ตัวที่ฟูกที่นอนที่รองรับสมาร์ทโฟนอยู่ในขณะชาร์จก็ไ หม้เป็นรูโบ๋ไปด้วย
s-blade บอกว่าน้องสาวของเขาใช้อุปกรณ์ของแท้จาก LG ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ หรือสายชาร์จและตัวแปลงไฟ โดยในขณะชาร์จไฟ ก็ไม่ได้มีการเอาหมอนหรือสิ่งของอื่นไปวางทับสมาร์ทโ ฟน (ซึ่งบางคนวิเคราะห์ว่าอาจทำให้การระบายความร้อนมีปั ญหาและเป็นปัจจัยทำให้เกิดการระเบิดได้)
s-blade ยังระบุว่าเขาได้เผยแพร่ข้อมูลเหตุการณ์นี้ทางเครือข ่ายสังคมออนไลน์ และติดต่อไปยัง LG เพื่อขอรับค่าชดใช้ความเสียหาย แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก LG อย่างไรก็ตามเขาระบุว่า LG G3 ที่ซื้อมาใช้งานนี้ไม่ได้เป็นการซื้อจาก LG โดยตรง แต่ซื้อผ่านผู้ให้บริการ T-Mobile ซึ่งตอนนี้ก็ได้ตอบรับเข้ามาร่วมสอบสวนหาสาเหตุของอุ บัติเหตุนี้แล้ว และจะเป็นคนกลางในการประสานงานกับ LG ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนให้ด้วย
ที่มา - Ubergizmo

LG G3, LG
อ่านต่อ...