หวย Blognone กลับมาอีกรอบฉลองปีใหม่ 2558 ครับ รอบนี้เราได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากบริษัทไอทีเก าหลีใต้ Daum Kakao ซึ่งเริ่มเข้ามาทำตลาดไทยด้วยแอพ SolMail และ SolCalendar
เพื่อให้สมาชิก Blognone สามารถเข้าร่วมได้ในวงกว้าง รอบนี้เราแบ่งการแจกรางวัลออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มเขียนข่าว
กติกาคือ เขียนข่าวให้ใกล้เคียงกับช่วงเวลา "ข้ามปี" มากที่สุด (00:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2558) รางวัลใหญ่คือเซ็ตของรางวัลจาก Daum หนึ่งชุด (กล่องสีขาวในภาพ) ส่วนที่เหลืออีก 5 รางวัลจะได้สมุดโน้ตจาก SolMail (หน้าตาเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะครับ ไม่กล้าแกะซอง)
กลุ่มทายตัวเลข
ทายเลข node ของข่าวที่จะได้รับรางวัลใหญ่ข้างต้น (ข่าวที่มีวันที่ใกล้กับ 00:00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2558 มากที่สุด) เปิดให้ทายจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 โดยโพสต์เลข node ที่ต้องการลงในคอมเมนต์ด้านล่าง (ถ้าเลขที่ทายตรงกัน จะยึดตามคนที่โพสต์ก่อน) แจกสมุดโน้ต SolMail 5 รางวัลที่ใกล้เคียงที่สุด
ของรางวัลจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในภายหลังครับ เริ่มทายกันได้เลย!

Blognone, Announcement
อ่านต่อ...