Microsoft ได้สิทธิบัตรใหม่เป็นระบบซอฟต์แวร์แป้นพิมพ์เสมือนที ่ให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำและข้อความได้โดยการใช้สายตา มองตัวอักษรบนแป้นพิมพ์
เทคนิคที่ใช้ในสิทธิบัตรนี้ประกอบระบบการตรวจจับการเ คลื่อนที่ของดวงตาที่ผู้ใช้กวาดตามองสิ่งต่างๆ จากนั้นเทียบกับตำแหน่งตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ และอาศัยระบบซอฟต์แวร์เดาคำเพื่อคาดเดาว่าผู้ใช้กวาด ตามองไปยังตัวอักษรต่างๆ เพื่อพิมพ์คำว่าอะไร
ระบบเดาคำที่ใช้นั้นคงให้ประสบการณ์คล้ายคลึงกับการใ ช้แอพแป้นพิมพ์อย่าง Swipe หรือ SwiftKey อยู่บ้าง เพียงแต่เปลี่ยนจากการปาดนิ้วไปมาบนหน้าจอมาเป็นการก วาดสายตาไปมาบนภาพแป้นพิมพ์ที่ปรากฏเพื่อสร้างคำนั่น เอง
ในการใช้งานจริง ระบบตรวจจับดวงตาเพื่อการพิมพ์คำนี้คงเป็นประโยชน์อย ่างยิ่งต่อการใช้งานอุปกรณ์สวมใส่ศีรษะ และการใช้งานของผู้มีปัญหาทางร่างกายที่ไม่อาจใช้มือ ในการพิมพ์ข้อความได้
ที่มา - Ubergizmo, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO


Microsoft, Patent, Keyboard, Eye Tracking
อ่านต่อ...