กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวม 19 โครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

โครงการเด่นๆ ได้แก่ สติ๊กเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ, งาน ICT Expo Grand SALE 2015 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์, บริการสืบค้นข้อมูลบริษัทซอฟต์แวร์โดย SIPA, ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง

อ่านต่อ...