Flurry บริษัทวิจัยตลาดแอพที่ถูกยาฮูเข้าซื้อไปในช่วงกลางปีนี้ได้ออกมาเผยยอดการเปิดใช้งานของอุปกรณ์ในช่วงคริสต์ม าส ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีอุปกรณ์ใหม่ถูกเปิดใช้งานและติดต ั้งแอพมากที่สุดในแต่ละปี
ในปีนี้ Flurry ได้เก็บสถิติของอุปกรณ์ที่ถูกเปิดใช้งานใหม่ทั่วโลกใ นระยะเวลา 1 สัปดาห์ช่วงคริสต์มาส (วันที่ 19 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม) ผ่านแอพกว่า 600,000 แอพที่อยู่ในเครือข่ายของตนเอง ซึ่งผลที่ออกมาโดยแบ่งจากผู้ผลิตคือแอปเปิลกินส่วนแบ ่งไปถึง 51.3% มากกว่าครึ่งของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เปิดใช้งานในช่วงคร ิสต์มาสนี้ ตามมาด้วยซัมซุงที่ 17.7% และโนเกีย (ไมโครซอฟท์) ที่ 5.8%
ถัดไปเป็นฝ่ายที่มีส่วนแบ่งที่ 1.x% อย่างโซนี่และแอลจี และฝ่ายที่ได้ส่วนแบ่งไม่ถึง 1% อย่าง Xiaomi, Huawei และ HTC
ในส่วนของส่วนแบ่งตามฟอร์มแฟคเตอร์ของอุปกรณ์ มีเพียง phablet เท่านั้นที่ส่วนแบ่งมากขึ้นจาก 4% ในปีที่แล้ว มาเป็น 13% ในปีนี้ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ล้วนมีส่วนแบ่งน้อยลงจากเดิมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต (จาก 17% เหลือ 11%) แท็บเล็ตขนาดเล็ก (จาก 12% เหลือ 11%) โทรศัพท์ขนาดกลาง (จาก 65% เหลือ 64%) และโทรศัพท์ขนาดเล็ก (จาก 3% เหลือ 2%) โดยส่วนแบ่งของ phablet นี้ได้เริ่มโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ iPhone 6 Plus ได้เปิดตัว ซึ่ง iPhone 6 Plus นี้ได้ติด 1 ใน 5 อันดับแรกของอุปกรณ์ที่ถูกเปิดใช้งานในช่วงคริสต์มาส นี้ ส่วนตำแหน่งอุปกรณ์ที่ถูกเปิดใช้งานมากที่สุดในปีนี้ ตกเป็นของ iPhone 6 ครับ
ที่มา - Flurry
Christmas, Market Share, Mobile, Smartphone, Flurry, Microsoft, Apple, iPhone, Lumia
อ่านต่อ...