ศาสตราจารย์ Danielle George ซึ่งเป็นหนึ่งในราชบัณฑิตของราชบัณฑิตยสถาน (Royal Institution) ของอังกฤษในสาขาวิศวกรรมคลื่นวิทยุ ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์ The Telegraph โดยระบุว่า คนรุ่นใหม่ของอังกฤษในปัจจุบันอยู่ในยุคที่ซ่อมของไม ่เป็น เพราะเติบโตมาอยู่ในยุคที่ทุกอย่าง "ใช้แล้วทิ้ง"
เธอกล่าวว่า ผู้คนในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้สนใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้ ทำงานอย่างไร เพียงแต่สนใจว่าทำงานได้เท่านั้นก็พอ เมื่อถึงจุดที่เสียก็ทิ้งมันไปแล้วก็ซื้อใหม่ ซึ่งต่างจากคนสมัยก่อนมาก ที่พยายามสร้างมันขึ้นมาและซ่อมมันตลอดเวลา ซึ่งเธอเองอยากให้คนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสอย่างมากทางเท คโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสามารถในการเป็น "นักประดิษฐ์" จากสิ่งรอบตัว และเธอตระหนักดีกว่ากระแสอย่าง Maker Movement และชุมชนของ maker ทั้งหลาย กำลังมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับสิ่งขอ งต่างๆ อย่างมาก
ทั้งนี้ ทางราชบัณฑิตยสถานของอังกฤษ จะออกอากาศการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Sparks will fly: How to hack your home." ในวันที่ 29 - 31 ธันวาคมนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ BBC Four เพื่อส่งเสริมให้คนอังกฤษหันกลับมาหวนพิจารณาว่าจะทำ อะไรกับของพื้นๆ ในบ้านได้บ้าง โดยราชบัณฑิตยสถานของอังกฤษ ออกอากาศการบรรยายในช่วงวันคริสต์มาสลักษณะนี้มาตั้ง แต่ปี 1825
ที่มา - The Telegraph
Maker Movement, Royal Institution, UK
อ่านต่อ...