โครงการสติ๊กเกอร์ LINE ค่านิยม 12 ประการ เปิดให้ดาวน์โหลดทาง Sticker Shop ในแอพ LINE แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหลังจากกดเป็นเพื่อนกับบัญช ี Digital Society ของกระทรวงไอซีทีก่อน
สติ๊กเกอร์มีทั้งหมด 16 ลาย (ตามที่เคยโชว์ภาพกันไปแล้ว) โดยเป็นสติ๊กเกอร์แบบเคลื่อนไหวได้ด้วยครับ
ในข้อมูลของ LINE ระบุเจ้าของสติ๊กเกอร์ชุดนี้คือกระทรวไอซีที และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สติ๊กเกอร์เปิดให้โหลดถึงวันที่ 28 มกราคม 2015 โหลดแล้วสามารถใช้ได้นาน 90 วัน

LINE, MICT, Thailand
อ่านต่อ...