เมื่อวานนี้ข่าวการนัดพูดคุยระหว่างเลขาธิการกสทช. และเฟซบุ๊กที่ไม่ได้พูดคุยกัน ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมคือทางเลขาธิการกสทช. เตรียมจะส่งหน้งสือขอความร่วมมือไปยังไลน์ และยูทูบ พร้อมกับนัดคุยกับเฟซบุ๊กอีกครั้งช่วงเดือนมกราคมนี้
ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่ากระบวนการปิดเว็บจากนี้จะใ ห้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตรวจสอบ ระบุว่า ให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายงานไปยังคณะทำงานของก สทช. โดยกสทช. จะส่งต่อไปยังคสช. ให้สั่งปิดเว็บไซต์ใน 30 นาที (อันนี้มีข้อมูลแย้งกัน คือผู้จัดการออนไลน์ระบุว่า 30 นาที แต่ NOW26 ระบุว่า 30 วินาที แต่ผมเชื่อว่าน่าจะ 30 นาทีมากกว่า) จากนั้นจึงมีคำสั่งปิดเว็บไซต์ ขั้นตอนที่ระบุนี้ไม่ตรงกับจดหมายข่าวของกสทช. เองที่ออกมาเมื่อวานนี้ระบุให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เ น็ต "ปิดหน้าเพจ... โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานกสทช."
กระบวนการนี้ลัดขั้นตอนตามพรบ. คอมพิวเตอร์ปกติที่ต้องมีหมายศาล ซึ่งมักใช้เวลาหนึ่งวันจึงได้คำสั่งเพื่อปิดเว็บไซต์
หน้าที่การปิดเว็บไซต์แต่เดิมเป็นหน้าที่ของกระทรวงไ อซีที กรณีนี้นายพรชัย รุจิประภา ระบุว่าไม่ทราบเรื่อง แต่ยืนยันกว่ากสทช. ทำได้เพราะเป็นผู้ออกใบอนุญาต
ที่มา - Manager: Cyber Biz, @moui
NBTC, Thailand, Internet Censorship
อ่านต่อ...