รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภรรยาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง ชาติ (คสช.) เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัท Baidu ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ และภรรยา เดินทางเยือนประเทศจีน
รศ. นราพร จันทร์โอชา มีตำแหน่งเป็นรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (หลายคนอาจรู้จักกันในชื่อช่องการศึกษา DLTV) จึงให้ความสนใจเยี่ยมชมเทคโนโลยีและระบบการศึกษาทางอ อนไลน์ของ Baidu รวม 3 อย่างคือ

  1. ระบบการศึกษาแบบเรียลไทม์ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่นักเรียนสามารถถ่ายรูปการบ้า นหรือคำถามที่ไม่เข้าใจมายังระบบที่มีอาจารย์และผู้ป กครองคอยช่วยเหลือ และเว็บไซต์การศึกษาออนไลน์ของ Baidu ที่มีมากกว่า 130,000 รายการ
  2. Baidu Eye อุปกรณ์สวมใส่แบบไฮเทคที่คาดศีรษะ สามารถถ่ายภาพ รับรู้วัตถุตรงหน้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากรอบๆ ตัวผู้ใช้งาน
  3. Baidu Predict เทคโนโลยีสำหรับการคาดการณ์อนาคตด้วยการวิเคราะห์ข้อ มูลขนาดใหญ่ด้วยระบบคลาวด์ เช่น การคาดคะเนทิศทางเรื่องเศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา และการท่องเที่ยว
    เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ก็เคยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Baidu แห่งเดียวกัน โดยทาง Baidu ได้นำเสนอเทคโนโลยีทั้ง Baidu Eye และ Baidu Predict เช่นกัน - ข่าวเก่า


ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ Baidu Thailand
Baidu, Thailand
อ่านต่อ...