เครือข่ายพลเมืองเน็ตออกแถลงการณ์ต่อการที่เลขาธิการ กสทช. เรียกประชุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเด็นที่ทุกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถบล็อคเว ็บได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกสทช.
แถลงการณ์ตั้งคำถามว่ากสทช. มีอำนาจอะไรเข้าควบคุมเนื้อหาเพราะเงื่อนไขในการประก อบกิจการอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องของทรัพยากร, มาตรฐานโครงข่าย, และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ทุกวันนี้การบล็อคเว็บใช้กระบวนการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยก ารกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ต้องขขอหมายศาลเพื่อบล็อคเว็บ ทางเครือข่ายพลเมืองเน็ตระบุว่าก็ยังมีความผิดพลาดแล ะสร้างความเดือดร้อน การใช้อำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบเหล่านี้ สร้างคำถามว่าจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการละเมิดโดยไ ม่มีบันทึกอึกจำนวนเท่าใด
ที่มา - Facebook: Thai Netizen Network
Post by Thai Netizen Network.

Thailand, Internet Censorship, NBTC
อ่านต่อ...