การซื้อแอพบนสมาร์ทโฟนส่วนมากนั้นผู้ใช้ไม่สามารถทดล องใช้แอพก่อนซื้อได้ ทำให้หลายครั้งพบว่าแอพนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต ้องการ ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องพึ่งระบบขอคืนเงินและสินค้า ซึ่งแม้ว่าผู้ใช้แอนดรอยด์จะสามารถขอเงินคืนค่าแอพโดยไม่ระบุเหตุผลได้มานานแล้วหากการซื้อนั้นสมบูรณ์ไปไม่เกิน 2 ชั่วโมง และผู้ใช้ iOS ก็สามารถขอเงินคืนได้ผ่านการติดต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อม ระบุเหตุุผลที่เหมาะสม แต่เงื่อนไขดังกล่าวของทั้งสองฝ่ายขัดต่อกฎของทาง EU ที่ระบุว่าผู้ใช้จะต้องสามารถคืนสินค้าและขอเงินคืนไ ด้โดยไม่ต้องระบุเหตุผลในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อ
ล่าสุดมีทางแอปเปิลได้มีการเคลื่อนไหวแล้ว โดยยอมให้ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ใน EU สามารถขอคืนเงินโดยไม่ระบุเหตุผลได้ภายใน 14 วันทั้งบน App Store, iTunes และ iBooks ยกเว้นเพียงแต่ iTunes Gift เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ในไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการเปลี่ยนแปลงคร ั้งนี้ครับ
ที่มา - CNET
EU, Apple, iTunes Store, App Store, iBooks
อ่านต่อ...