มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว Deutsche Welle ของเยอรมนี ที่อ้างหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นอีกทีหนึ่งว่า มีการตรวจพบสปายแวร์ในไดร์ฟ USB ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้ทำงานใกล้ชิดกับนายกรัฐมนต รีของเยอรมนี Angela Merkel ซึ่งเป็นสปายแวร์ที่มีชื่อว่า "Regin" ที่มีความสลับซับซ้อนในการทำงาน
จากรายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้บันทึกร่างสุนทรพจน์ของนาย กรัฐมนตรีลงไดร์ฟ USB จากนั้นก็นำกลับไปทำงานที่บ้านด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนตั ว ก่อนที่จะกลับมาเปิดร่างดังกล่าวที่สำนักงานอีกครั้ง จึงพบว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสแจ้งเตือนว่าพบสปายแวร์ Regin ดังกล่าว ทำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้งานอยู ่เครื่องอื่นๆ (ซึ่งมีความปลอดภัยสูง) ก่อนจะพบว่าไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
เหตุการณ์สปายแวร์ติดเครื่องเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคร ั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการสอดแนมเยอรมนี ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ หลังจากที่ Edward Snowden ออกมาเปิดเผยว่าองค์กรด้านข่าวกรองสหรัฐ ทำการสอดแนมนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีด้วยการดักฟังโทรศ ัพท์ ส่วนสปายแวร์ Reign ตัวดังกล่าวถูกระบุว่ามีการทำงานที่ซับซ้อนมาก โดยสามารถบันทึกภาพหน้าจอ ควบคุมเมาส์ ขโมยรหัสผ่าน ตรวจสอบข้อมูลที่รับส่ง หรือแม้กระทั่งกู้ข้อมูลที่ลบไปแล้วคืนขึ้นมาได้
ที่มา - Deutsche Welle, Daily Mail
Germany, Government, Security
อ่านต่อ...