แอปเปิลโดนกลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์ iOS ยื่นฟ้องเป็นกลุ่ม (class action) ในประเด็นว่า iOS 8 มีขนาดใหญ่มากเกินไป กินพื้นที่มากถึง 18.1-23.1% ของพื้นที่อุปกรณ์ iOS ทำให้พื้นที่เหลือสำหรับใช้งานน้อยกว่าที่แอปเปิลเคย โฆษณาไว้
ทนายของกลุ่มโจทก์ให้สัมภาษณ์ว่า แอปเปิลใช้เหตุว่าพื้นที่เก็บข้อมูลลดลงจากที่โฆษณา เพื่อบีบให้ผู้ใช้ซื้อบริการ iCloud เพิ่มเติม ถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่พึงประสงค์
กลุ่มโจทก์เพิ่งยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเขต Bay Area ส่วนตัวแทนของแอปเปิลไม่ให้ความเห็นใดๆ ในเรื่องนี้
ที่มา - SiliconBeat
iOS 8, Apple, Lawsuit
อ่านต่อ...