จากกรณีเครือกิจการโรงแรมขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีแผนบล็อค Wi-Fi ส่วนบุคคลในโรงแรมจนไมโครซอฟท์ต้องจับมือกูเกิลเพื่อสกัดแผนการนี้ ล่าสุด Marriott เครือกิจการโรงแรมขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผนการนี้ได้ออกแ ถลงการณ์มาแล้วครับ
ทาง Marriott ได้กล่าวว่า "นโยบายของทาง Marriott นั้นไม่เคยมี และจะไม่มีวันมีนโยบายในการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เ น็ตของแขกด้วยช่องทางต่างๆ รวมถึง Mi-Fi ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ Wi-Fi ในเขตห้องพักและห้องโถง" โดยเป้าหมายในการบล็อคสัญญาณในครั้งนี้มีเพื่อ "ป้องกันการโจมตีและการกวนสัญญาณของผู้เข้าร่วมการประ ชุมหรือสัมมนาเท่านั้น"
ทาง FCC เล็งเป้าว่าจะตัดสินคำร้องขอบล็อคสัญญาณนี้ภายในครึ่ งปีแรกของปีนี้ครับ
การมีอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่าย Wi-Fi จำนวนมากในพื้นที่เดียวกันจะก่อให้เกิดการแย่งช่องคว ามถี่และรบกวนสัญญาณกันแม้จะใช้งานอยู่คนละเครือข่าย แม้ไม่มีความประสงค์ที่จะโจมตีก็ตาม โดยเฉพาะเครือข่ายที่ไม่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นท ี่มาอย่างดีดังเช่นอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ส่วนบุคคล โดยเราสามารถดูตัวอย่างการรบกวนกันของสัญญาณที่ออกแบ บไม่ดีพอได้จากเหตุการณ์ที่ IETF จัดประชุมที่โรงแรมในปารีส พบ Wi-Fi มีปัญหาจนต้องปรับปรุงระบบกันใหม่
อ่านแถลงการฉบับเต็มจาก Marriott ได้ท้ายข่าวครับ
We understand there have been concerns regarding our position on the FCC petition filing, perhaps due to a lack of clarity about the issue. To set the record straight it has never been nor will it ever be Marriott's policy to limit our guests' ability to access the Internet by all available means, including through the use of personal Mi-Fi and/or Wi-Fi devices. As a matter of fact, we invite and encourage our guests to use these Internet connectivity devices in our hotels. To be clear, this matter does not involve in any way Wi-Fi access in hotel guestrooms or lobby spaces.
The question at hand is what measures a network operator can take to detect and contain rogue and imposter Wi-Fi hotspots used in our meeting and conference spaces that pose a security threat to meeting or conference attendees or cause interference to the conference guest wireless network.
In light of the increased use of wireless technology to launch cyber-attacks and purposefully disrupt hotel networks, Marriott along with the American Hotel & Lodging Association on behalf of the entire hotel industry is seeking clarity from the FCC regarding what lawful measures a network operator can take to prevent such attacks from occurring. We feel this is extremely important as we are increasingly being asked what measures we take to protect our conference and meeting guests and the conference groups that are using Wi-Fi technology in our hotels.
ที่มา -