ส.อ.ท.ตั้งเป้าปีนี้ผลิตรถยนต์ 2.2 ล้านคัน เบนเข็มส่งออกเพิ่มเป็น 1.3 ล้านคัน

More...