เว็บท่าด้านไอทีในประเทศจีน zol.com.cn ได้เผยภาพ HTC One (M9) โค้ดเนม Hima
เว็บไซต์ BGR สังเกตข้อสังเกตว่า จากภาพ (ดูได้ที่ท้ายข่าว) จะเห็นได้ว่าการออกแบบของ Himaไม่ได้แตกต่างจาก HTC One (M8) เท่าใดนัก
ที่มา: zol.com.cn ผ่าน BGR


HTC One, Leak, HTC, Mobile
อ่านต่อ...