ในวันนี้ คณะกรรมการ กสทช. ได้มีการประชุมนัดแรกของปี 2558 เพื่อวางแผนงานที่จะดำเนินการภายในปี 2558 ซึ่งในขณะนี้ กสทช. ได้วางแผนงานสำคัญเอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดสองประเ ด็นที่จะเป็นวาระสำคัญในปีนี้ครับ
เรื่องแรกจะเป็นเรื่องการเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (ของ AIS เดิม) และ 1800 MHz (ของ AIS และ TrueMove เดิม) หลังจากที่ก่อนหน้านั้นถูก คสช. สั่งระงับการประมูลไปหนึ่งปีเพื่อจัดการปัญหาบ้านเมื อง โดยแผนงานเบื้องต้นคือจะเปิดประมูลคลื่นความถี่ละ 2 ใบอนุญาต (900 MHz 2 ใบ และ 1800 MHz 2 ใบ) และตั้งเป้าที่จะเปิดประมูลให้ทันก่อนคลื่น 900 MHz ของ AIS จะหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายนนี้
เรื่องที่สองจะเป็นเรื่องการเปิดประมูลเบอร์สวย โดย กสทช. เปิดเผยว่าปัจจุบันมีเบอร์สวยที่ไม่ได้ปล่อยเข้ามาจั ดสรรในระบบจำนวน 300,000 เลขหมาย ซึ่ง กสทช. ก็จะเปิดให้บุคคลที่สนใจเข้าร่วมประมูลเบอร์สวยไปครอ บครอง และเบื้องต้นตั้งเป้าว่าจะสามารถทำรายได้เข้ากระทรวง การคลังได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้แผนงานเร่งด่วนในช่วงนี้ กสทช. จะดำเนินการประสานงานกับฝ่ายความมั่นคง เพื่อช่วยกันผลักดันให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้งานโทรศั พท์ระบบเติมเงิน และการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลเข้ามามากขึ้น รวมถึงจะเริ่มจัดสรรใบอนุญาตทีวีดิจิทัลประเภทบริการ สาธารณะอีก 3 ใบอนุญาต และดำเนินการแจกจ่ายคูปองให้ครบ 14.1 ล้านครัวเรือน ก่อนที่จะส่งเรื่องขึ้น คสช. เพื่อขออนุมัติการแจกจ่ายคูปองให้กับกลุ่มตกสำรวจเพิ ่มเติมต่อไป
ที่มา - ประชาชาติ
NBTC, Thailand, Telecom, 4G
อ่านต่อ...