Mark Zuckerberg ประกาศเป้าหมายประจำปี 2015 ว่าจะอ่านหนังสือให้ได้ 1 เล่มทุกสองสัปดาห์ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของคนทั่วโลก
ปกติแล้ว Zuckerberg จะตั้งโจทย์ประจำปีให้ตัวเองปีละหนึ่งเรื่อง (ตัวอย่างโจทย์ของปีก่อนๆ คือเรียนภาษาจีน และพบเจอคนใหม่ๆ ทุกสัปดาห์) แต่ปีนี้เขาเปิดให้แฟนๆ ช่วยกันแนะนำว่าเขาควรตั้งโจทย์อะไรดี และมีหลายคนเสนอเรื่องอ่านหนังสือ ซึ่งเขาคิดว่าน่าสนใจเลยเลือกเรื่องนี้

ในโอกาสนี้ Zuckerberg เลยเปิดเพจ A Year of Books เพื่อมาแชร์เรื่องราวของหนังสือที่เขาอ่าน และพลังของคนดังระดับโลกก็ทำให้หนังสือเล่มแรกที่เขา เลือกคือ The End of Power ของ Mois

อ่านต่อ...