MakerBot ประกาศข่าวในงาน CES 2015 เปิดตัววัสดุสังเคราะห์สำหรับงานพิมพ์ 3 มิติแบบใหม่ ที่จะให้สัมผัสคล้ายกับวัสดุธรรมชาติอย่างหินปูน, ไม้, เหล็ก และสำริด
เนื้อแท้ของวัสดุที่ว่านั้นยังคงเป็น PLA อย่างที่ MakerBot เลือกใช้มาโดยตลอด ทว่ามีการเพิ่มองค์ประกอบทางเคมีเข้าไปใน PLA เพื่อให้ได้เนื้อวัสดุที่ให้ความรู้สึกคล้ายวัสดุธรร มชาติหลากหลายชนิด โดยมีคุณสมบัติพิเศษเลียนแบบวัสดุเหล่านั้นด้วย

  • หินปูน เนื้อ PLA จะมีสีคล้ายหินปูน พื้นผิวชิ้นงานจะสามารถรองรับการเขียนได้ ทำให้เหมาะต่อการใช้เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างสถาป ัตยกรรม หรือสร้างชิ้นงานจำลองงานประติมากรรมหินอ่อนต่าง ตลอดจนแบบจำลองของฟัน
  • ไม้ MakerBot บอกว่า PLA ที่ผสมสูตรพิเศษนี้จะให้เนื้อวัสดุคล้ายไม้เมเปิล ซึ่งชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วย PLA แบบนี้จะสามารถนำไปขัดผิว หรือตัดเจาะตกแต่งได้เหมือนเนื้อไม้จริง
  • เหล็ก เนื้อวัสดุที่ใช้พิมพ์มีการผสมสารที่ตอบสนองต่อแรงดู ดของแม่เหล็ก ให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อเหล็กจริง
  • สำริด ด้วยสีของ PLA ที่ได้ และตัวเนื้อวัสดุสามารถรับการขัดหยาบหรือขัดละเอียดไ ด้

อย่างไรก็ตาม MakerBot ระบุว่าเนื้อ PLA ที่ได้รับการปรับปรุงสูตรเพื่อเลียนแบบวัสดุธรรมชาติ เหล่านี้จะมีน้ำหนักมากกว่าวัสดุ PLA แบบปกติ และไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับ PLA แบบปกติได้ดีนัก จึงอาจทำให้ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์บ่อยกว่าเดิ มสำหรับการสร้างชิ้นงานที่ประกอบด้วย PLA หลายแบบ
วัสดุ PLA สูตรพิเศษเลียนแบบวัสดุธรรมชาตินี้ จะเริ่มขายจริงในช่วงปลายปี 2015 นี้
ที่มา - The Verge

MakerBot, 3D Printing, CES 2015
อ่านต่อ...