รายชื่อกฎหมาย 8 ฉบับที่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลออกมาแล้วเมื่อวานนี ้ แม้รายละเีอยดและร่างกฎหมายยังไม่ครบ แต่ก็ระบุว่าจะมีการตั้งหน่วยงานใหม่หรือโอนย้ายไปมา มากมาย ตอนนี้เครือข่ายพลเมืองเน็ตก็ทำภาพสรุปโครงสร้างใหม่ จากข้อมูลในตอนนี้
จากโครงสร้างจะเห็นหน่วยงานตั้งใหม่จำนวนมาก และบางส่วนเป็นการปรับหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานเด ิมที่มีอยู่แล้ว หรือบางส่วนแยกหน่วยงานออกมาจากหน่วยงานเดิม
ที่มา - Facebook: Thai Netizen Network

Thailand,Law
อ่านต่อ...