ต่อจากข่าวเมื่อวานนี้ว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติให้ค่ายมือถือคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที เลิกปัดเศษ วันนี้ กสทช. มารับลูกต่อแล้ว โดยช่วงเช้าวันนี้ (7 ม.ค.) กสทช. เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 รายเข้าร่วมหารือ และได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้

  1. ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีโปรโมชั่นใหม่ที่ มีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที โดยจะมีการออกโปรโมชั่นใหม่ไม่เกิน 1 มีนาคม 2558
  2. สำหรับโปรโมชั่นเดิมที่ประชาชนใช้งานอยู่ ยังคงใช้งานต่อไปได้ แต่หากประชาชนเปลี่ยนใจไปใช้โปรโมชั่นใหม่ สามารถยกเลิกโปรโมชั่นเดิมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  3. หลังจากที่ประชาชนเลือกใช้โปรโมชั่นใหม่ จะสามารถตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามการใช ้งานจริงได้ทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่ตนเองใช้งานอยู่
    ด้านนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประ ชาชน ให้สัมภาษณ์ว่าในที่ประชุมได้พูดถึงการปรับทั้งระบบอ ุตสาหกรรมให้เลิกคิดค่าบริการแบบมีการปัดเศษของวินาท ีเป็นนาที แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ตอบรับ ทำให้ในที่สุดได้ข้อตกลงเพียงว่าจะมีการออกโปรโมชั่น ใหม่ที่คิดค่าบริการตามจริงโดยไม่ปัดเศษภายในวันที่ 1 มีนาคมนี้
อ่านต่อ...