วันนนี้คณะรัฐมนตรีเพิ่งผ่านเห็นชอบหลักการกฎหมาย 8 ฉบับเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล หนึ่งในร่างที่ควรต้องสนใจคือร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ก่อนหน้านี้ยังหาตัวร่างมาไม่ได้
วันนี้ทางเครือข่ายพลเมืองเน็ตโพสร่างกฎหมายทั้ง 8 ฉบับแล้ว ผมคงนำมาสรุปใจความสำคัญกันทีละร่าง ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ก็เป็นร่างแรกที่เลือกมา
พ.ร.บ.ฉบับนี้จะตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภั ยทางไซเบอร์ หรือ กปช. มีนายกเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ปลัดกระทรวงกลาโหม, และผู้บังคับการกองบังคับและปราบปรามการกระทำความผิดเกี ่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท. หรือ TCSD ที่เคยสร้างปุ่ม Close เพื่อแจ้งเบาะแส) และกรรมการภายนอกอีกไม่เกิน 7 คน
อำนาจหน้าที่โดยทั่วไปคือการสั่งการหน่วยงานรัฐและเอ กชนให้ยับยั้งปัญหา และตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับหนังสือมอบหมายจา กเลขาธิการคณะกรรมการ โดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 3 อย่าง

  • ขอข้อมูล เอกสาร หรือเรียกบุคคลมาให้การ
  • ส่งหนังสือสั่งหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • ดักฟังข้อมูลทุกรูปแบบ ทั้งไปรษณีย์ปกติ ไปจนถึงเครื่องมือสื่อสาร

ขอให้ทุกท่านโชคดี
ที่มา - พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดักฟังเพื่อความมั่นคง (PDF)

Law, Privacy, Thailand
อ่านต่อ...