มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก โพสแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ยิงหนังสือพิมพ์ในฝรั่งเศส ระบุว่าเหตุการณ์การยิงโดยกลุ่มหัวรุนแรงนี้และเหตุก ารณ์หลายปีก่อนที่ชายหัวรุนแรงในปากีสถานพยายามตัดสิ นโทษประหารต่อตัวมาร์กเอง เพราะเฟซบุ๊กไม่แบนข้อความเกี่ยวกับโมฮัมหมัดทีทำให้ ชายคนนั้นไม่พอใจ แสดงว่าทุกคนต้องปฎิเสธความพยายามของกลุ่มหัวรุนแรงท ี่จะทำให้คนอื่นเงียบ
เขาระบุว่าแม้ว่าเฟซบุ๊กจะเคารพกฎหมายแต่ละประเทศ แต่เฟซบุ๊กไม่ยอมให้ประเทศไหนมากำหนดว่าใครแชร์อะไรไ ด้บ้างในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และการกระทำของกลุ่มหัวรุนแรงฝนฝรั่งเศสเป็นเรื่องที ่เราต้องไม่ยอมรับ
ที่มา - Facebook
คำแปลจากแถลงการณ์
หลายปีก่อนมีชายหัวรุนแรงในปากีสถานพยายามต่อสู้เพื่ อให้ผมถูกตัดสินประหารเพราะไม่ยอมแบนเนื้อหาที่เกี่ย วกับโมฮัมหมัดที่ทำให้เขาไม่พอใจ
เรายืนยันต่อเรื่องนี้ เพราะการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันแม้ว่าบางครั้งมัน จะทำให้คนไม่พอใจ แต่มันสามารถช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นและทำให้โลกนี้น่าสน ใจขึ้น
เฟซบุ๊กเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกแบ่งปันความคิดและมุม มองมาเสมอ เราทำตามกฎหมายในแต่ละประเทศแต่เราไม่เคยยอมให้ประเท ศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดเข้ามากำหนดว่าคนทั่ว โลกจะแบ่งปันเรื่องอะไรได้บ้าง
การโจมตีเมื่อวานนี้และประสบการณ์ของผมเองกับกลุ่มหั วรุนแรงเป็นสิ่งที่เราต้องปฎิเสธไม่ให้กลุ่มหัวรุนแร งมาหยุดการแสดงความเห็นของคนอื่นๆ ทั่วโลก
ผมจะไม่ยอมให้เหิดเหตุการณ์แบบนี้บนเฟซบุ๊ก ผมยืนยันจะสร้างบริการที่คุณทุกคนสามารถแสดงออกโดยไม ่ต้องกลัวต่อความรุนแรง

ผมส่งความคิดถึงเหยื่อและครอบครัวของพวกเขา, ประชาชนฝรั่งเศส, และประชาชนทั่วโลกที่แสดงมุมมองและความคิดแม้จะต้องอ าศัยความกล้าก็ตาม #

อ่านต่อ...