StatCounter เผยส่วนแบ่งตลาด search engine ในสหรัฐอเมริกาประจำเดือนธันวาคม 2014 ปรากฎว่าส่วนแบ่งตลาดของกูเกิลลดลง ในขณะที่ส่วนแบ่งของยาฮูเพิ่มมากที่สุดในรอบ 5 ปี

  • กูเกิลยังครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งที่ 75.2% แต่ลดลงจาก 77.3% ในเดือนพฤศจิกายน 2014
  • Bing เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 12.5% จากของเดิม 12.1%
  • ยาฮู เพิ่มพรวดเป็น 10.4% จากของเดิม 8.6%

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ส่วนแบ่งกูเกิลลดลงประมาณ 2 จุด และยาฮูเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกัน มาจาก Firefox เปลี่ยนระบบค้นหาเป็นยาฮูนั่นเองครับ (มีผลเฉพาะในสหรัฐ)
ที่มา - StatCounter, Bloomberg

Yahoo!, Search Engine, Google Search, Market Share, Firefox
อ่านต่อ...