ระบบ Publishing platform เป็นระบบที่โพสต์บทความที่เขียนเอง (เหมือนบล็อก) แต่ใช้ได้เฉพาะกลุ่มผู้มีชื่อเสียง 25,000 ราย ซึ่งทดลองใช้มาระยะหนึ่งจนตอนนี้ก็มีหนึ่งล้านโพสต์แ ล้ว LinkedIn จึงฉลองด้วยการขยายขอบเขตของการให้บริการ โดยผู้ใช้ที่ใช้ภาษาอังกฤษจำนวน 250 ล้านคน ก็จะได้ใช้ฟีเจอร์นี้เหมือนกัน และมีแผนที่จะขยายให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ใช้งานฟีเจอร์น ี้ในเดือนต่อๆ ไป
เป้าหมายของการเปิดให้สมาชิกโพสต์บทความได้นั้นก็เพื ่อเพิ่มยอดการเข้า LinkedIn ให้มากขึ้นนั่นเอง
ที่มา - TechCrunch
LinkedIn
อ่านต่อ...