เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Amazon ในเมือง Ashburn รัฐ Virginia โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ต้นไฟนั้นเริ่มลามมาจากบริเวณหลังคาของอาคารศูนย์ข้อ มูล อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกเรียกเข้าระงับเห ตุได้ทันท่วงที และ Amazon ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้างศูน ย์ข้อมูลแห่งนี้น้อยมาก หรืออาจไม่กระทบเลย
ที่มา - Bussiness Insider
Amazon
อ่านต่อ...