Google ยื่นจดสิทธิบัตรเรื่องระบบค้นหาตำแหน่งและแนะนำเส้นท างไปยังช่องจอดรถอัตโนมัติ
แนวคิดเรื่องการทำงานนี้ คือเมื่อระบบทราบจุดหมายปลายทางของการเดินทางและได้ร ับคำร้องจากผู้ใช้ว่าต้องการหาที่จอดรถในบริเวณนั้น ระบบของ Google จะดึงเอาข้อมูลของสถานที่จอดรถ (ซึ่งจะระบุว่ามีที่ว่างพร้อมให้จอดหรือไม่) มาเปรียบเทียบกับพิกัดเป้าหมายการเดินทางและเสนอจุดจ อดที่อยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมายนั้นแก่ผู้ใช้ (ผู้ใช้ปรับได้ว่าจะให้ระบบค้นหาจุดจอดภายในรัศมีกว้ างแค่ไหน) ทั้งนี้ระบบของ Google จะแนะนำเส้นทางขับรถไปยังจุดจอดที่ผ่านการคัดกรองโดย เปรียบเทียบกับตำแหน่งรถของผู้ใช้ในเวลานั้นๆ
สิ่งสำคัญที่ยังขาดหายไปสำหรับการทำให้ระบบในสิทธิบั ตรนี้เป็นจริงคงเป็นเรื่องระบบข้อมูลของพื้นที่จอดรถ แต่ที่เหลือนั้นแทบจะเป็นการต่อยอดเอาระบบนำทางของ Google Maps ไปต่อยอดใช้งานได้ทันที ซึ่งหาก Google เอาจริงกับเทคโนโลยีและมีการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นที่จ อดรถขึ้นมารองรับ วันข้างหน้าเราอาจเห็นฟังก์ชั่นค้นหาที่จอดรถใน Android Auto ก็เป็นได้
ที่มา - Phandroid, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO


Google, Patent, Automobile
อ่านต่อ...