เมื่อต้นปีที่แล้ว กลุ่มมาตรฐานชาร์จไฟไร้สาย PMA ประกาศความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับกลุ่มมาตรฐานคู่แข่ ง A4WP เจ้าของแบรนด์ Rezence โดยอุปกรณ์ของแต่ละฝ่ายจะรองรับระบบชาร์จของอีกฝ่ายด ้วย
เวลาผ่านมาเกือบปี ระดับของความร่วมมือพัฒนาไปอีกขั้น โดยทั้ง PMA และ A4WP ตกลงจะรวมเป็นกลุ่มเดียวกันแล้ว โดยกระบวนการรวมกลุ่มจะเสร็จสิ้นช่วงกลางปี 2015
ตอนนี้ทั้งสององค์กรยังไม่เปิดเผยข้อมูลว่าองค์กรใหม ่จะใช้ชื่อว่าอะไร แต่เป้าหมายก็ชัดเจนว่าต้องการเลิกแข่งขันกันเอง ผลักดันให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ตอนนี้ PMA มีสมาชิกจำนวน 70 บริษัท ส่วน A4WP มีสมาชิก 140 บริษัท (บางบริษัทอยู่ทั้งสององค์กร)
การรวมกลุ่มของ PMA กับ A4WP ทำให้โลกของการชาร์จไฟไร้สายเหลือเพียงสองขั้ว โดยอีกองค์กรที่เหลือคือ WPC เจ้าของแบรนด์ Qi
ที่มา - PMA
Wireless Charging, Standard
อ่านต่อ...