Disney Research เผยแพร่ผลงานใหม่ที่พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยด้านวิศวกรร ม ETH Zurich จากสวิตเซอร์แลนด์ มันคือหุ่นยนต์รูปเต่าหน้าตาน่ารักชื่อ BeachBot ที่สามารถวาดรูปบนผืนทรายริมชายหาดได้ตามแต่ผู้ควบคุ มจะป้อนข้อมูลให้มัน
BeachBot เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายรถไถ กล่าวคือเป็นรถที่มีคราดขนาดเล็ก 7 อันติดตั้งอยู่ตรงบริเวณท้ายของมัน เมื่อ BeachBot วิ่งไปบนพื้นทรายตามแนวเส้นที่จะวาดภาพ มันจะควบคุมการกดหรือยกขึ้นของคราดเล็กๆ เหล่านั้นเพื่อสร้างลายเส้นบนพื้นทรายตามเส้นทางวิ่ง ของมัน และด้วยคราดทั้ง 7 อันที่ควบคุมแยกกันได้ ทำให้ BeachBot สามารถวาดภาพด้วยเส้นที่บางที่สุดขนาด 5 เซนติเมตร หรือหนาสุด 40 เซนติเมตร
ส่วนล้อของ BeachBot เป็นล้อแบบบอลลูนซึ่งจะไม่ทิ้งรอยเอาไว้ให้เกิดเส้นส ่วนเกินในภาพวาด โดยล้อหน้าล้อเดียวจะทำหน้าที่ควบคุมการเลี้ยว ส่วนล้อหลัง 2 ล้อนั้นมีเพลาขับแยกกัน
ในการควบคุมพื้นที่การทำงานของ BeachBot จะมีการปักเสาส่งสัญญาณไว้บนผืนทราย ซึ่งตัวหุ่นยนตร์จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งโดยเลเ ซอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านบนของตัวมันอ้างอิงกับเสาส่งสั ญญาณที่ปักเอาไว้โดยรอบ
น่าเสียดายว่าทีมวิจัยไม่ยอมบอกว่ามีแผนจะทำ BeachBot ออกขายจริงหรือไม่
ที่มา - The Verge
Disney, Research, Robotics
อ่านต่อ...