ภายหลังจากการเดินขบวนเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้ เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงสำนักงานของนิตยสารข่าว ชาร์ลี เอ็บโดที่ฝรั่งเศส ของชาวฝรั่งเศสและประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกนับล้านคน บทบรรณาธิการของไฟแนนเชียล ไทมส์ สื่ออังกฤษ ได้แสดงทัศนะว่า การเดินขบวนดังกล่าวเป็นการส่งสารของชาวฝรั่งเศสไปยั งประชาชนฝรั่งเศสและโลก ว่า ฝรั่งเศสจะไม่ยอมละทิ้งคุณค่าพื้นฐานอย่างเสรีภาพในก ารแสดงออกและความอดทนเป็นอันขาด

More...