ต่อจากข่าว สปช. มีมติให้ค่ายมือถือคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที เลิกปัดเศษ โดยกสทช. เจรจาค่ายมือถือคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที แต่แยกเป็นโปรโมชั่นใหม่แทน ความคืบหน้าล่าสุดคือ คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ดูจะยังไม่พอใจกับแนวทางปฏิบัติของ กสทช. และโอเปอเรเตอร์
เมื่อวานนี้ (13 ม.ค.) นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเชิญตัวแทนจากโอเปอเรเตอร์ 5 ราย และตัวแทนจากสำนักงาน กสทช. ร่วมหารือใหม่อีกครั้ง โดยโอเปอเรเตอร์ชี้แจงว่า "การปรับเปลี่ยนไปเป็นการคิดค่าบริการเป็นวินาทีในทาง เทคนิคเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่อยากให้การคิดค่าบริการเป็นระบบเดิมโดยปล่อยให้เป ็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งปัจจุบันมีโปรโมชั่นที่หลากหลายให้ผู้บริโภคได้เ ลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตามพฤติกรรมการใช้งานอยู่แล้ว"
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ระบุว่าจะเรียกประชุมโอเปอเรเตอร์อีกครั้งในวันพรุ่ง นี้ (15 ม.ค.) เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประ ชาชน ให้ความเห็นว่าเคยมีการศึกษาในสหภาพยุโรป พบว่าการคิดค่าโทรแบบปัดเศษทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเง ินมากขึ้นถึง 24% ซึ่งไม่ยุติธรรม คนที่ใช้แค่ไหนควรจ่ายจริงตามนั้น ส่วนที่โอเปอเรเตอร์อ้างเรื่องกลไกตลาด ต้องงอธิบายว่า กลไกตลาดไม่ใช่เรื่องของการนับเวลา แต่เป็นเรื่องของราคาค่าบริการที่ปล่อยให้ผู้ให้บริก ารได้แข่งขันกันต่างหาก
นายประวิทย์บอกว่าการปรับโครงสร้างค่าบริการตามจริงเ ป็นไปได้ 2 แนวทาง อย่างแรกคือออกโปรโมชั่นใหม่แบบไม่ปัดเศษ แล้วปล่อยให้โปรโมชั่นเก่าหมดอายุโดยไม่มีการต่อโปรโ มชั่น ส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ในประกาศ การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโ ทรคมนาคมฯ ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา ส่วนในอนาคตอาจกำหนดไว้ในเงื่อนไขการประมูลคลื่นความ ถี่ครั้งต่อๆ ไปได้เช่นกัน
ที่มา - อีเมลประชาสัมพันธ์ NBTC Rights
NBTC, Telecom, Thailand
อ่านต่อ...