Arnaud Coustilliere หัวหน้าฝ่ายป้องกันกันต้นเองทางไซเบอร์ของกองทัพฝรั่ งเศสได้ออกมารายงานว่านับแต่เหตุการณ์ก่อการร้ายยิงผ ู้คนที่สำนักงานของ Charlie Hebdo เมื่อวันที่ 7 มกราคมเป็นต้นมา มีการโจมตีเว็บไซต์ในฝรั่งเศสกว่า 19,000 แห่ง
การโจมตีดังกล่าวใช้วิธี DDoS โดยเป้าหมายมีตั้งแต่เว็บไซต์หน่วยงานของกองทัพไปจนถ ึงเว็บไซต์ของร้านพิซซ่า โดยถึงตอนนี้พบว่าการโจมตีมาจากผู้ลงมือหลายกลุ่ม โดยบางส่วนเป็นกลุ่มแฮคเกอร์ชาวมุสลิมที่กองทัพฝรั่ง เศสรู้จักดีอยู่แล้ว
Coustilliere กล่าวว่าแม้การโจมตีเหล่านี้จะไม่รุนแรง และยังไม่พบรายงานความเสียหายจากการโจมตีเหล่านี้ แต่จำนวนของการโจมตีนั้นสูงจนน่าตกใจ โดยกล่าวว่าฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับคลื่นการโจมตีทางไซ เบอร์ที่มากอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก Arbor Networks ซึ่งเป็นบริษัทที่เฝ้าตรวจสอบการโจมตีทางอินเทอร์เน็ ตระบุว่าในช่วงเวลาเพียง 24 ชั่วโมง พบว่าเว็บไซต์ในฝรั่งเศสตกเป็นเป้าหมายของโจมตีด้วย DDoS ถึง 1,070 ครั้ง เทียบเท่ากับ 1 ใน 4 ของการโจมตีต่อเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาเท่า กัน หากแต่จำนวนเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกานั้นมีมากกว่าเป็น 30 เท่า
ด้านกองทัพฝรั่งเศสยืนยันว่าได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ค อยระวังการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐจะไม่ตกเป็น เหยื่อของผู้ไม่หวังดี
ที่มา - ABC News
France, Internet, DDoS, Hacking, Security
อ่านต่อ...