ในยุคหนึ่งการเก็บสถิติว่ามีคนเข้าเว็บจากช่องทางใดจ ะเก็บได้อย่างแม่นยำมาก เพราะเว็บส่วนมากไม่เข้ารหัส และส่ง URL ต้นทาง หรือที่เรียกว่า referrer ไปให้เว็บปลายทางทุกครั้งที่กดลิงก์ แต่สำหรับเว็บที่เข้ารหัสเป็น HTTPS เมื่อผู้ใช้กดลิงก์ เบราว์เซอร์จะไม่ส่งค่า referrer ไปให้เว็บปลายทาง ตอนนี้ไฟร์ฟอกซ์ก็เตรียมรองรับมาตรฐานใหม่เพื่อแก้ปั ญหานี้
ประเด็นนี้ทำให้เว็บขนาดใหญ่ๆ ที่เข้ารหัสต้องสร้างเว็บกลางที่ไม่เข้ารหัสแล้วจึง redirect ผู้ใช้ไปยังเว็บปลายทางอีกครั้ง เพื่อให้เว็บปลายทางรับรู้ว่าผู้ใช้เข้ามาผ่านเว็บใด บ้าง แต่ในมาตรฐาน WHATWG มีการเสนอค่า meta referrer เพิ่มเข้ามา เพื่อให้เว็บต้นทางสามารถเลือกได้ว่าจะส่งค่า referrer ไปยังเว็บปลายทางหรือไม่
ค่า meta referrer จะเลือกได้สี่ค่าได้แก่ never (ไม่ส่ง referrer เลยไม่ว่าปลายทางจะเป็นเว็บใด), always (ส่ง referrer เสมอ), origin (ส่งเมื่อต้นทางเว็บเป็นต้นทางเดียวกัน), และ default (ส่งตามที่โปรโตคอลชั้นอื่นๆ กำหนดมา)
ฟีเจอร์นี้เป็นบั๊กหมายเลข 704320 ของมอซซิลล่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วและน่าจะออกฟีเจอร์นี ้ได้ในไฟร์ฟอกซ์รุ่น 36
ที่มา - WHATWG, Mozilla
Firefox, Open Standard, Privacy
อ่านต่อ...