XDA Developers เผยว่ามือถือ Micromax บางรุ่นมากับตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ OTA ที่ไม่ใช่ดีฟอล์ตของ Android แต่เป็นแอพที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติจีนชื่อ Adups แทน โดยที่ผู้ใช้ไม่สามารถถอนการติดตั้งแอพที่ว่านี้ได้
จากการศึกษาของ XDA Developers พบว่า ตัวอัพเดตนี้ติดตั้งเฟิร์มแวร์ด้วยคำสั่ง command line ดังนั้นจึงไม่มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ และด้วยคำสั่งแบบนี้จึงเป็นไปได้ที่ Micromax จะสามารถแอพติดตั้งแอพบนมือถือผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ไม่ รู้ตัวด้วยซ้ำ
ผู้ใช้มือถือ Micromax หลายรายยังรายงานด้วยว่า พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนที่เป็นโฆษณาออนไลน์สโตร์ และแอพอื่นราว 8-10 รายการต่อครั้ง และหากดาวน์โหลดแอพตามข้อความโฆษณาข้างตนการดาวน์โหล ดจะถูกคิดเป็นปริมาณการใช้งานข้อมูล (data) บนเครือข่ายมือถือ ด้วยข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตแอพข้างต้นที่ระบุว่า พัฒนาโซลูชันบริการติดตั้งแอพ (app push) การทำเหมืองข้อมูล (data mining) และการโฆษณาบนอุปกรณ์พกพา XDA Developers คาดว่าตัวอัพเดตที่ติดกับมือถือ Micromax นี่แหละเป็นช่องทางแสดงผลโฆษณาผ่านการแจ้งเตือนดังข้ างต้น
ท้ายสุด XDA Developers ได้แนะนำทางแก้ชั่วคราวและปิดการทำงานของตัวอัพเดตแอ พข้างต้น (ดูได้จากที่มาของข่าว) อย่างไรก็ตามวิธีการที่แนะนำนั้นจะทำให้เครื่องหลุดร ับประกันได้ครับ
ที่มา: XDA Developers ผ่าน Neowin
Micromax, Security
อ่านต่อ...