แม้ว่าโซนี่จะส่ง PlayStation Portable (PSP) ออกสู่ตลาดมากว่า 10 ปีแล้ว แต่ผู้ใช้ก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่อย่างใด เมื่อทางโซนี่ออกอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เครื่องเล่นเกมพก พาดังกล่าวอีกครั้งในสัปดาห์นี้
อัพเดตซอฟต์แวร์ในครั้งนี้มีหมายเลขรุ่นเป็น 6.61 บันทึกการเปลี่ยนแปลงระบุว่าเป็นการปรับปรุงความเสถี ยรในการทำงานของเครื่องเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีฟีเจอ ร์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งก็ดูเล็กน้อยพอๆ กับเลขรุ่นที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในตอนนี้อัพเดตถูกส่งให้เครื่องรุ่นญี่ปุ่นและจะถ ูกส่งให้กับเครื่องรุ่นพื้นที่อื่นๆ ในเร็วๆ นี้
การปล่อยอัพเดตจากโซนี่ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องเหนือคว ามคาดหมายพอสมควร เนื่องจากตัว PSP เองก็เลิกขายไปตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และอัพเดตรุ่น 6.60 ก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกปล่อยมาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 2011 หรือกว่าสามปีมาแล้ว

ใครที่ใช้เครื่องรุ่นดังกล่าวอยู่สามารถไปอัพเดตได้