ฝ่ายวิจัยปัญญาประดิษฐ์ของเฟซบุ๊กประกาศเปิดซอร์สโมด ูลสำหรับการพัฒนา deep-learning เพื่อใช้กับเฟรมเวิร์ค Torch
โมดูลเหล่านี้มีหลายฟังก์ชั่นที่มาแทนฟังก์ชั่นเดิมท ี่ Torch มีอยู่แล้ว แต่โค้ดของเฟซบุ๊กปรับแต่งให้ทำงานกับชิปกราฟิกได้มี ประสิทธิภาพดีกว่า โดยเฟซบุ๊กเลือกใช้เทคโนโลยี CUDA เป็นหลัก และมีโมดูลเพิ่มเติม เช่น โมดูลกระจายงานข้ามการ์ดกราฟิก, โมดูลตารางหาค่า (lookup table) เป็นต้น
ไลบรารีชุดนี้ทำให้คนที่ต้องการเทรนเครือข่ายนิวรอนส ามารถเทรนได้เร็วขึ้นหากใช้การ์ดกราฟิกมาช่วยประมวลผ ลครับ
ที่มา - Facebook Research, GitHub
Facebook, Open Source, Deep Learning, Artificial Intelligence
อ่านต่อ...