เดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางให้คนมาปร ะกาศรับซื้อหรือขายของกันหลายแห่ง เป็นแหล่งรวมประกาศจ้างงานก็มีไม่น้อย แต่นี่อาจเป็นครั้งแรกที่เราเห็นเว็บไซต์สำหรับให้คน มาประกาศจ้างงานแฮคเกอร์มืออาชีพ
เว็บที่ว่านี้มีชื่อว่า "Hacker's List" ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิกายนของปีก่ อน เปิดให้บริการทั้งกลุ่มบุคคลและผู้คนทั่วไปสามารถเข้ าไปตั้งประกาศจ้างงานแฮคเกอร์ทำงานแฮคเบ็ดเตล็ดตั้งแ ต่เจาะอีเมลยันถล่มเว็บไซต์หรือกระทั่งล้วงและเข้าไป แก้ข้อมูลของใครสักคน
ผู้ใช้บริการจะเข้าไปประกาศจ้างงานแบบไม่เปิดเผยตัวต น โดยวางกรอบค่าจ้างสำหรับงานนั้นว่าพร้อมจะจ่ายเงินให ้ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นแฮคเกอร์ที่สนใจก็จะต้องประมูลงานแข่งกันและท างเว็บจะรับผิดชอบเป็นคนกลางเรื่องการจ่ายเงินโดยจะย ังคงปกปิดตัวตนให้ทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างและแฮคเกอร์ (ทาง Hacker's List ระบุว่าหากผู้ว่าจ้างกลัวจะโดนแฮคเกอร์ย้อนมาเล่นงาน เสียเอง หรือมีปัญหากับผลงานของแฮคเกอร์ ก็ให้รายงานมาได้แล้วทางเว็บจะจัดทีมผู้เชี่ยวชาญมาส างปัญหาให้)
ถึงตอนนี้มีการประกาศจ้างแฮคเกอร์แล้วกว่า 500 งาน โดยแฮคเกอร์บางส่วนได้ให้ข้อมูลค่าจ้างผ่านเว็บไซต์ค ิดเป็นรายชั่วโมงตั้งแต่ชั่วโมงละ 28 ดอลลาร์ ไปจนถึง 300 ดอลลาร์
งานที่มีประกาศไว้ในเว็บนั้นมีตั้งแต่การจ้างให้เจาะ บัญชีอีเมลหรือบัญชี Facebook, โจมตีเว็บไซต์บริษัท, แฮคเกมเพื่อโกงของ, กู้รหัสผ่านที่ไม่สามารถจำได้, ขโมยข้อมูลลูกค้าจากคู่แข่งธุรกิจ แต่ที่ยิ่งน่าสนใจ (หรือน่าสังเวช?) คือมีการประกาศจ้างแฮคเกอร์ให้เข้าไปช่วยแก้ผลการเรี ยนในเว็บของสถาบันการศึกษาอยู่ไม่น้อย
ที่มา - ZDNet
Hacker, Website
อ่านต่อ...