บริการ UberX ถูกแบนในออสเตรเลียในหลายรัฐสำคัญโดยการฝ่าฝืนมีโทษป รับสูงสุดถึง 1,700 ดอลลาร์ แนวทางที่กรมการขนส่งทางบกของออสเตรเลียบังคับใช้กฎห มายคือการล่อซื้อ เอกสารเปิดเผยของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าการตอบโต้ของ Uber ในออสเตรเลียคือการแบนาบัญชีและโทรศัพท์มือถือของเจ้ าหน้าที่
อีเมลของเจ้าหน้าที่สอบสวนในออสเตรเลียระบุว่าต้องใช ้บัตรเครดิตใหม่, บัญชีกูเกิลใหม่, และโทรศัพท์ใหม่ เพื่อเปิดบัญชี Uber มาล่อซื้อในแต่ละครั้ง ในวันที่เจ้าหน้าที่พูดคุยกันในอีเมลระบุว่าวันนั้นจ ับได้เพียงสองครั้งเพราะบัญชีถูกแบน และเมื่อติดต่อทาง Uber ไป ทาง Uber ระบุว่าบัญชีนี้มีพฤติกรรมไม่ปกติจึงถูกแบนไม่มีกำหน ด โทรศัพท์ที่ถูกแบนไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถล่อซื้ อต่อได้ ต้องรอสั่งซื้อโทรศัพท์ชุดใหม่
เฉพาะรัฐควีนส์แลนด์รัฐเดียวสั่งปรับผู้ขับ UberX ไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 260,000 ดอลลาร์ แต่ผู้ขับ UberX ได้รับคำแนะนำว่าให้ขับต่อไปและบริษัทจะรับจ่ายค่าปร ับแทนให้ ผู้ขับหลายคนถูกปรับมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังขับต่อไป
ทาง Uber เรียกร้องให้รัฐบาลแก้กฎหมายเพื่อเปิดให้มีการแข่งขั น และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ที่มา - ABC
Uber, Australia
อ่านต่อ...